Fler medlemmar. Men mindre intäkter. Det framkom vid Svensklärarföreningens årsmöte i Göteborg....