Medlem i Svensklärarföreningen kan svensklärare eller andra enskilda personer vara. Avgiften är 320 kronor per kalenderår, 160 kronor för studerande/pensionärer.

I medlemskapet ingår tidningen Svenskläraren (4 nummer per år), årsskriften SLÅ, tillträde till föreningens kurser, fortlöpande information via hemsidan, mm.

Dessutom får man via Nordspråk, en organisation för samarbete mellan föreningarna för modersmålslärare i Norden, möjlighet att delta i kurser som ordnas i hela Norden med stöd av Nordiska ministerrådet.

Skolor, institutioner och andra icke-medlemmar kan prenumerera på Svenskläraren (350 kronor) respektive SLÅ (350 kronor). Utlandsprenumerationer kostar 380 kronor.

Via den här länken kan du bli medlem och betala direkt: Bli medlem