Nyheter

Den årliga Nordiska språkkonferensen genomfördes virtuellt idag. Jenny Edvardsson, ledamot i Svensklärarföreningens styrelse, fanns på plats utanför Helsingfors och delar med sig av sina intryck. Sades det något nytt, särskilt. Fortsätt läsa