Nyheter

Vad kan ämnet svenska i en globaliserad värld och tid innebära? I Svensklärarföreningens årsskrift 2019 med temat "Globalt" undersöks svenskämnets, litteraturens och språkets möte med globala utmaningar och hur nya infallsvinklar. Fortsätt läsa