Nyheter

Regeringen har beslutat om en utredning som bland annat ska föreslå hur val av ändamålsenliga läromedel kan underlättas och gav därför ämneslärarföreningarna möjlighet att lämna synpunkter i frågan. Detta skulle dels göras genom en. Fortsätt läsa