Nyheter

Svensklärarföreningens årsskrift 2018 tar sin utgångspunkt i den allt viktigare debatten om digitaliseringen av skolan och särskilt svenskämnet. I denna volym presenteras tolv texter som på olika sätt rör det som vardagligt kallas. Fortsätt läsa