Ordförande har ordet

Svensklärarföreningen fortsätter att bevaka vad politiker och makthavare har för intentioner med svenskämnet. Ett exempel på en sådan fråga är Skolverkets uppdrag om en bred översyn av svenskämnena som presenterades före sommaren. Tack. Fortsätt läsa