Nr 1 - 2020

Illustration: Pia Koskela. Det finns många sätt att tänka om skolämnet svenska. Det märks inte minst i vår läroplan. Syftesförklaringen lutar mot det Teleman kallar livskunskap (1991) som placerar ämnet nära eleven där litteratur blir. Fortsätt läsa