Nr 2 - 2015

Drama skapar minnen för livet Vi lever idag stora delar av våra liv i mötet mellan våra hjärnor och olika skärmar. Så möter vi också andra människor. Skärmen förmedlar, i den mån det går, våra känslor och tankar. Fingrarna dansar. I. Fortsätt läsa

Barns och ungas upplevelser av teater skiljer sig från vuxenvärldens intentioner. Men samtidigt lär elever sig att anpassa sig efter skolans krav. Mångfacetterade upplevelser riskerar att reduceras till ett facit med rätt eller fel.