Nr 4 – 2021

Kontinuitet, integration och förnyelse. Dessa tre ord kännetecknar svenskämnesforskningen vid Malmö universitet, enligt studierektor Magnus Persson (bild nedan). Här arbetar forskare, som Eva Wennås Brante och Robert Walldén (bild ovan) med. Fortsätt läsa

Läraren Filippa Mannerheim, ett känt namn i skoldebatten, har kommit ut med boken Konsten att undervisa. Med den vill hon väcka debatt och förmedla sitt sätt att utöva yrket, läroplaner till trots.