Tema Forskning

Kontinuitet, integration och förnyelse. Dessa tre ord kännetecknar svenskämnesforskningen vid Malmö universitet, enligt studierektor Magnus Persson (bild nedan). Här arbetar forskare, som Eva Wennås Brante och Robert Walldén (bild ovan) med. Fortsätt läsa