Tema Forskning

Är källkritiken det enda kritiska i ämnet? Ulrika Németh undersöker frågan om kritikens plats i svenskämnet i en ny avhandling vid Södertörns högskola. Hon manar oss att se bortom de begränsande kunskapskraven för att se svenskämnet. Fortsätt läsa