Tema Lära på djupet

Genom att möta eleverna i deras värld och bygga undervisningen därifrån, kan lärare nå längre och djupare med kunskap. Det skriver forskare och svensklärare i Skellefteå tillsammans, efter ett gemensamt forskningsprojekt.. Fortsätt läsa