De får Svensklärarpriset

Johan AasaMartin AhlstedtJosefin Nilsson och Ceclia Peña har utsetts till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2016.

Tidigare har tre lärare fått priset. Men från och med i år har ett fjärde svensklärarpris instiftats för att särskilt uppmärksamma lärare i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk.

Här är en kort presentation av pristagarna.

Johan Aasa är gymnasielärare och undervisar i svenska och historia vid Södra Latins gymnasium i Stockholm.

Martin Ahlstedt är gymnasielärare och undervisar i svenska vid Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborgs kommun.

Josefin Nilsson är grundskollärare och undervisar i svenska, svenska som andraspråk och engelska vid Navets skola, Örebro kommun.

Cecilia Peña är grundskollärare och undervisar i svenska och engelska vid Nya Elementars skola F-9 i Bromma.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera. Priset kommer som vanligt att överlämnas vid en ceremoni i Svenska Akademiens monter på Bok & Bibliotek i Göteborg lördagen den 24 september.

 

Relaterat