calkins_mamma_cover.inddLucy Calkins
Färdplan för klassrummets läsundervisning
Daidalos 2015

Jag föreställer mig att varje lärares dröm är att ALLA elever blir aktiva läsare och att de utan problem når fram till läroplanens målsnöre. Låter detta utopiskt? Inte om man får tro Lucy Calkins.

Calkins grundade “The Reading and Writing Project” (TCRWP) vid Teachers College på Columbia University på 1980-talet med utgångspunkt i forskning som pekar på betydelsen av lärarens skicklighet och den fungerar fortfarande som en tankesmedja och en arbetsgemenskap. Hennes vision är att skolor måste bli säten för professionell utveckling.

Målet med projektet är att medvetet och långsiktigt utveckla skickliga reflekterande lärare. Göteborgs skolförvaltning drev under flera år på 1980-talet ett projekt som på bred front gav lärare möjlighet att vara del av denna professionsutveckling. Bokens översättare och författare till förordet, Britta Stensson, tog som lärare själv del av detta projekt. Efter 1990-talets omorganisering lades den breda satsningen dock ner och levde endast vidare i mer sporadisk form.

Skickligheten hos en lärare är något emergent, något som kontinuerligt blir till i samspel med andra. Stensson hänvisar i förordet till en nordamerikansk studie som beskriver hur en lärare blir skicklig genom att lyssna, se och lära av sina erfarenheter. Läraren utgår från varje specifik barngrupp och ger utmaningar på rätt nivå. Detta kan låta självklart men det är lättare sagt än gjort att implementera strukturer som tillåter lärare att växa. Boken pekar såväl på vikten av hållbara system och lärande organisationer, som att den ger handfast vägledning i upplägg utifrån ett klassrumsperspektiv.

Färdplanen är utformad som workshops med minilektioner insprängda. Detta ger en balans mellan å ena sidan en hållande struktur och å andra sidan ett utrymme för varje elev att gå in i och upptäcka textvärldarna på sina egna villkor – ur sin inre motivation. Viktiga delar i färdplanen är: explicit undervisning av strategier, samtal, högläsning och individanpassning (differentiering).

En viktig förutsättning för elevers framgång är lärares professionsutveckling och en viktig förutsättning för lärarens utveckling är i sin tur ett medvetet ledarskap (lokalt, kommunalt och nationellt). Liksom eleven blir till i sin literacyutveckling på egna villkor måste också läraren utvecklas utifrån sina möjligheter och förmågor. Det här är ingen manual-metod som ligger bortom relation och situation. Denna färdplan förverkligas i ett organiskt samspel mellan teori och praktik och den är inte heller (som mycket annat i skolan) utformad med industrin som förebild. Jag uppmanar varje svensklärare oavsett åldersgrupp att titta lite närmare på Calkins färdplan. Och jag uppmanar landets alla utbildningskontor att initiera projekt och samarbete med TCRWP. Skolans mål är att samtliga elever får utveckla sin literacy på ett sätt som tjänar dem genom livet. Ett skolsystem som accepterar “svinn” år efter år fungerar helt enkelt inte tillfredställande. Calkin inte bara pekar ut en riktning. Hon går den själv. Grinden är öppen. Vad väntar vi på?

Maria Danielsson 

Maria Danielsson är lärare i sv och sva, och  adjunkt i svenska på Södertörns Högskola.

Relaterat