Årets mottagare av svensklärarpriset arbetar i vitt skilda verksamheter: högstadium i Bromma, yrkesgymnasium i Göteborg, Södra Latin i Stockholm och nyanlända elever i Örebro. Här presenterar de sin undervisning.

 

Martin Ahlstedt

Martin Ahlstedt

Martin Ahlstedt är gymnasielärare och undervisar i svenska vid Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborgs kommun.

Vad utmärker din undervisning?

– Jag använder mycket skönlitteratur och teater. Skolan ligger i samma område som ungdomsscenen Backateatern. Vi ser deras pjäser och åker även in till Stadsteatern. I vår såg vi en uppsättning med Strindbergs Fadren. Innan eleverna åkte dit hade klassen besök av skådespelaren. Det har varit möjligt genom att jag har fått kontakt med Stadsteaterns vd Björn Sandmark. Tidigare har vi gjort samma sak med Främlingen.

Hur stimulerar du intresset för svenska språket och litteraturen?

– Jag vill betona boksamtal. Jag ser till att vi får mycket tid till att prata om det vi läser och att vi också gör det i mindre grupper. Det gör dels så att alla får ordentligt talutrymme, och dels att ingen kan gömma sig och vara tyst. Det är jobbigt att vara tyst i hela samtalet om det bara är fem eller sex elever i gruppen. På det sättet tvingas de att läsa, jag har många elever som inte är vana att läsa, och när de väl börjat läsa och vi pratar om det kan det väcka en nyfikenhet att fortsätta.

– Det är också viktigt att introducera nya böcker på ett bra sätt. Jag läser ofta de första sidorna högt, så att alla garanterat kommer in i boken.

Vad betyder priset för dig?

– Det är jättekul. Det är ett erkännande att folk tycker om det jag gör. Sedan finns det många andra lärare som jobbar i det tysta och är värda priset lika mycket som jag.

Vad ska du göra med prispengarna?

– Jag tycker om att resa. Det kommer att gå till någon form av resa. Pengarna till skolan ska vi sätta oss ned och diskutera.

 

Cecilia Peña

Cecilia Peña

Cecilia Peña är grundskollärare och undervisar i svenska och engelska vid Nya Elementars skola F-9 i Bromma.

Vad utmärker din undervisning?

– Variation och dynamik. Jag försöker variera min undervisning mycket. När man kommer in i mitt klassrum märker man det pågår saker samtidigt. Några jobbar med sitt skrivande, andra läser, några löser en uppgift. Svenska är ett kreativt ämne. Om det finns en valfrihet blir eleven mer motiverad. Men det betyder inte att allt är fritt. Det är väldigt tydligt vad som ska göras, och varför det ska göras.

– Vi pratar också mycket om det vi gör och lär tillsammans. Jag sitter inte på alla svar. Jag kan ha en tolkning av en bok, en annan har en annan tolkning.

Hur stimulerar du intresset för svenska språket och litteraturen?

– Jag går in i klassrummet med mycket entusiasm, att det här ska bli kul, spännande och roligt.  Jag älskar mitt jobb, jag älskar mitt ämne. Det skapar energi.

– Det viktigaste i grundskolan är att eleverna tycker att det här med läsning, skrivning och källkritik är roligt och att det är något de vill fortsätta med. Jag vill ge dem nyfikenhet och entusiasm. Det kommer att hjälpa dem på gymnasiet och i resten av livet.

Vad betyder priset för dig?

– Jag är jätteglad och jättestolt. Det är många som hört av sig.

Vad ska du göra med prispengarna?

– Jag har en skrivarlya i källaren som jag funderar på att köpa fina möbler, eller så reser jag till favoritstaden Rom. På skolan har pratat om gemensam fortbildning, till exempel att vi hittar en kunnig person som kam hålla workshop för eller att vi åker på konferens.

 

Johan Aasa_webb

Johan Aasa

Johan Aasa är gymnasielärare och undervisar i svenska och historia vid Södra Latins gymnasium i Stockholm.

Vad utmärker din undervisning?

– Jag tycker om mina ämnen väldigt mycket. Det är som att ha ett jobb som också är ens intresse. Eleverna känner av det, att jag gillar det jag gör och brinner för det. Jag är glad varje gång jag går till en lektion.

– Jag försöker också att skapa en personlig relation till varje elev och jag tycker tydlighet är viktigt. Varje moment har ett tydligt slutmål.

Hur stimulerar du intresset för svenska språket och litteraturen?

– I litteraturen plockar jag ofta fram Karin Boye. Hon har en bredd, hon skrev alltifrån poesi till en roman som Kallocain. Det finns många bottnar i hennes författarskap. Det går att läsa hennes verk hur många gånger som helst och få nya tankar varje gång. En del andra modernister går inte att läsa idag, men Karin Boye går definitivt att läsa.

Vad betyder priset för dig?

– Jag är naturligtvis jättestolt. Det är ett kvitto på att jag gör något bra och en sporre att bli bättre. Men samtidigt går det inte att mäta det jag sysslar med.

Vad ska du göra med prispengarna?

– Vi har lite idéer på skolan. Några av oss kanske kan åka till Bokmässan för att träffa andra lärare och få idéer om ny litteratur.

 

josefinnilsson_webb2

Josefin Nilsson

Josefin Nilsson är grundskollärare och undervisar i svenska, svenska som andraspråk och engelska vid Navets skola, Örebro kommun. Hon är även språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen, det senaste året med fokus på undervisning av nyanlända.

Vad utmärker din undervisning?

– Mitt intresse för elevernas uppfattning av saker och ting. Jag arrangerar undervisningen så att jag får reda det. En anledning till att nyanlända elever inte lyckas är att vi tar saker för givet. Vi är till exempel bra på att konstatera att de har ett begränsat ordförråd och definierar dem utifrån det. Men vi ser inte vilka deras styrkor är.

– Det andra är inkludering och stöttning för att alla elever ska ha lika möjligheter att lyckas. Det ska inte vara någon skillnad på hur elever med svenska som första- eller andraspråk lyckas i skolan. Inte heller mellan elever som har föräldrar med högskoleutbildning och de som inte har det. Jag som lärare har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag.

Hur stimulerar du intresset för svenska språket och litteraturen?

– Det handlar om att skapa ett engagemang. Jag måste tänka till kring valet av litteratur. Vilken litteratur är det som berör? Jag måste också tänka till kring undervisningen för att skapa engagemang. Vi läser inte mängder av böcker, vi läser och diskuterar tillsammans. Samtidigt som vi läser utvecklas språket.

– Nyanlända elever med kort skolbakgrund har sällan upplevt vad litteratur i skrift kan betyda. Om de får prova vad litteraturen har att erbjuda kan det väcka intresset.

Vad betyder priset för dig?

– På ett sätt gör det inte någon skillnad. Det är inte så att eleverna lyckas bättre eller att mitt arbete blir enklare. På ett annat sätt är det en väldig uppskattning för allt hårt arbete jag lagt ned. I ett större perspektiv är det också viktigt att lärare i svenska som andraspråk lyfts fram.

Vad ska du göra med prispengarna?

–Min första tanke är fortbildning. Kanske en resa till Australien, Kanada eller Nya Zeeland där de jobbar mycket med språkutvecklande arbetssätt. På skolan pratar vi om att stärka undervisningen för de nyanlända.

Relaterat