Ingen sammanslagning av svenskämnena

ÖVERSYN Skolverkets översyn av svenskämnena presenterades för regeringen den 31 maj. Både lärare och forskare har tidigare befarat förslag om sammanslagning av svenskämnena, vilket också har debatterats. Förslag om sammanslagning uteblev i Skolverkets slutliga förslag. I stället anser Skolverket att följande punkter behöver genomföras stegvis:

  • Tydligare regler och bättre stöd till rektorerna.
  • En ny grundläggande del för elever som är nybörjare i svenska.
  • Stöd till lärarna för att kunna följa sina elevers andrapråksutveckling.
  • Stärkta lärarutbildningar.
  • Stärkta professionsutbildningar.
  • Fortbildning för de lärare som undervisar i dag.
  • Kompetensutveckling i andraspråk.
  • Fortsatt uppföljning och utvärdering.

Läs Skolverkets översyn över svenskämnena.

Relaterat