Ann-Marie Körling
Textsamtal & bildpromenader
Lärarförlaget 2017

”Vill du förändra världen – lär ett barn att läsa” skriver Ann-Marie Körling i Textsamtal & bildpromenader. Körling är en av många välkänd lärare och föreläsare. I sina böcker skriver hon initierat om skolarbetet, till exempel i Läraren inom mig och Undervisningen mellan oss. Hos Ann-Marie Körling står läsning i fokus – inte minst högläsning.

I sin nya bok presenterar författaren en metod, där samtal om såväl texter och bilder förtydligas och exemplifieras. Vi får följa arbetet med att diskutera texter i klassrummet och gå på så kallade bildpromenader. Lotsad av en väl förberedd och genuint intresserad lärare som modellerar hur hen tänkt, styrs sen läsundervisningen av elevernas undringar.

Genom att läsa olika skönlitterära texter kan elever även få större förståelse för facklitterära texter. Vid en läsning av flera olika texter där ett femonen som exempelvis snö förekommer (Lars Lerins Naturlära, Jo Nesbos Blod på snö, Orham Pamuks Snö och Stian Holes Hermans sommar samt läroboken Kemi Direkt och Nationalencyklopedin), kan ett dylikt ämnesområde bli mer begripligt.

Mattetexter uppfattas ofta av elever ha som enda syfte att lösa en uppgift. Men matematiken kan klargöras också genom att studera mattetextens meningar. Ett matteexempel om Alfred Nobel och pengarna i Nobelstiftelsen kan bli samtal om såväl person, förfarande som exakta summor. Så kan förståelsen för en matteuppgift underlättas. De flesta ämnen i skolan kan granskas på liknande vis.

Textsamtal syftar även till att utvidga elevers ordförråd. Ord och begrepp ”ska breddas, utvecklas och fördjupas”. Det mesta i en text kan diskuteras, från helhetsintryck till detalj. Rubrik, skiljetecken, ord och uttryck kopplas till textens innehåll med karaktärer, berättarperspektiv och jämförs sen med elevens egna erfarenheter.

Bildpromenader är en metod från Nya Zeeland, som följer en viss form. De kan utgöra en del av textsamtalen, men också förekomma självständigt i undervisningen. Frågor som ställs ska ”röra det faktiska, det tänkta och det källkritiska, men också det som inte visas”. Det kan vara bildsamtal om bokomslag, olika undervisningsobjekt (till exempel en diamant), genom de återkommande frågorna: ”Vad ser vi? Vad tror/tänker vi? Vad ser vi inte? och Vilka frågor vill vi ställa? ”. Svaret på ”Vad ser vi?” bygger upp ordförrådet, med sina faktiska substantiv och antal ”Jag ser…”. Också det som inte syns i bilden, blir viktigt i  samtalet. När alla frågor besvarats, går läraren vidare med fler frågor. Är det ett något särskilt objekt som ska läras in, visar man andra bilder/aspekter av föremålet och går frågevarvet ännu en gång, med samma frågor.

Textsamtal & bildpromenader är full av goda exempel, som lockar en lärare till att vilja samarbeta med andra lärare, i syfte att utveckla elevers text- och bildförståelse. Med sina många exempel i färg och tydliga anvisningar, känns boken lustfylld. Läsaren erbjuds en kreativ textpresentation, som en fin ingång till ämnet. Det märks att Ann-Marie Körling brinner för sina idéer och hon tänder också en gnista av lust hos sina läsare.

Maria Bergh

Relaterat