Svensklärarföreningn har årsmöte lördagen den 17 mars kl 13-15 på Göteborgs universitet. Det inleds med två föreläsningar:

Svensklärare på facebook

Föreläsning av Ann-Christin Randahl, universitetslektor i svenska vid GU och postdoc vid Karlstads universitet.

Att tolka runstenar

Föreläsning av Per Holmberg, professor i svenska språket vid Göteborgs universitet med inriktning mot språkbruksforskning.

Därefter följer sedvanliga årsmöteshandlingar.

Årsmötet äger rum i personalrummet på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på Humanisten, Göteborgs universitet. Kaffe och te med tilltugg serveras.

Anmäl dig senast den 15 mars till info@svensklararforeningen.se

Varmt välkomna!

Styrelsen

Föregående artikel

Svenskläraren om grammatik

Nästa artikel

Platsens betydelse

Relaterat