Här samlar vi tips på organisationer, nätresurser och annat. Sidan är under uppbyggnad. Mer tips kommer snart. Maila red@svensklararen.se om ni har egna tips!

Litteratur

Litteraturbanken

Litteraturbanken skola är en resurs för lärare och elever: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet. Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar.

Nordiska språk

Nordspråk

Samarbetsorganisation mellan de nordiska modersmålsföreningarna i syfte att utveckla undervisningen i grannspråk och nordiska språk.

Språkpiloter

Lärare med intresse för Norden och undervisning i grannspråk har möjlighet att få fortbildning via projektet språkpiloter.

Norden i Skolan

Norden i Skolan är en läroportal som ger lärare och elever i alla nordiska länder möjlighet att jobba med nordisk språk och kultur. Läroportalen riktar sig mot grundskolan och gymnasieutbildningar. På Norden i Skolan är det också möjligt att hitta och samarbeta med nordiska vänklasser.

Skolverket om nordiska språk

Skolverket har material och lektionstips.

Systerorganisationer

Lisa – Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

Ämnesförening för lärare i svenska som andraspråk och sfi.

Språklärarnas riksförbund

Ämnesförening för lärare i moderna språk.