Medlem i Svensklärarföreningen kan svensklärare eller andra enskilda personer vara. Avgiften är 320 kronor per kalenderår, 160 kronor för studerande, pensionärer och 380 kronor för medlemmar i utlandet.

I medlemskapet ingår tidningen Svenskläraren (4 nummer per år), årsskriften, tillträde till föreningens kurser, fortlöpande ämnesrelevant information via hemsidan mm.

Dessutom får man via Nordspråk, en organisation för samarbete mellan föreningarna för modersmålslärare i Norden, möjlighet att delta i kurser som ordnas i hela Norden med stöd av Nordiska ministerrådet.

Organisationer kan teckna prenumeration på årsboken och tidskriften Svenskläraren för 380 kronor per kalenderår.

Bli medlem här