Via den här länken kan du ändra dina uppgifter i medlemsregistret och betala medlemsavgiften: Min sida