Nordspråk är ett samarbete mellan modersmålsföreningar i samtliga nordiska länder. Syftet är att lärare i alla skolformer ska ha en uppdaterat kunskap om de nordiska ländernas kultur och litteratur, och att stärka undervisningen i nordiska språk och grannspråk.

Svensklärarföreningens medlemmar har tillgång till Nordspråks kurser och arrangemang.

Lär mer på Nordspråks hemsida