Ny årsskrift om kreativitet

Fyra frågor till Helen Winzell, huvudredaktör för nya SLÅ, med temat ”Kreativt”.

Varför valde ni just detta tema?
– Vi brukar alltid diskutera teman i Svensklärarföreningens styrelse. Nu, under pandemin, kände vi att vi behövde något peppande, något inspirerande. För mig som huvudredaktör var det viktigt att välja ett tema där jag kunde ha hjärtat med mig. Det underlättar i arbetet. 

Berätta gärna kort om innehållet!
– De åtta texterna tar sig an temat, det kreativa, på väldigt olika men spännande sätt. De lyfter fram möjligheterna i svenskämnet och handlar om kreativitet i förhållande till skrivande, läsning och det muntliga i svenskämnet. Här finns allt ifrån dans i diktskrivandet, skrivbedömning i förhållande till kreativitet och kon-kreta förslag på hur man kan arbeta. 

Vad har varit roligast i arbetet?
– Att börja spåna fram vilka texter som skulle kunna vara med, och spåna fram också lite otippade ämnen. Och att se hur texter växer fram, som annars inte skulle ha funnits. På det sättet betyder SLÅ verkligen något för svenskämnet. 

Vad hoppas ni redaktörer att årsskriften ska bidra med?
– Vi hoppas att den inspirerar. Att den blåser liv i svenskundervisningen och får lärare att våga testa lite olika uttryck. 

Enikö Arnell-Szurkos

Föregående artikel

Ny läroplan till hösten

Nästa artikel

Fem frågor till…

Relaterat