Ny läroplan till hösten

I höst har grundskolan en ny läroplan: Lgr22. Skolverket har flera tips och exempel om hur implementeringen kan gå till. 

I den nya läroplanen finns begreppet “skönlitteratur” med på ett tydligare sätt, både i ämnets syfte och i kursplanerna. I det centrala innehållet är det förstärkt att läsande och skrivande ska ske både enskilt och gemensamt. Det är några av många förändringar för svenskämnet i Lgr22. 

Den stora förändringen är dock detsamma för alla lärare och handlar om att kunskapskraven har ändrat namn till betygskriterier och har blivit mindre detaljerade. Det centrala innehållet och lärarens helhetsbedömning väger tyngre. 

Skolverkets hemsida finns en detaljerad beskrivning av förändringarna specifikt för svenskämnet.

Vill du berätta om hur ni jobbar med nya läroplanen? Eller vad du tycker om förändringarna?
Hör av dig till red@svensklararen.se 
Enikö Arnell-Szurkos

Relaterat