Olle Nordberg vill se mer skönlitteratur i läroplanen

Skönlitteraturen har tryckts undan i undervisningen, när allt ska vara mätbart och lätt att bedöma. Det anser Olle Nordberg, forskare i litteraturdidaktik vid Uppsala universitet, som föreläste på Svensklärarföreningens årsmöte.

– Var är litteraturen i grundskolans läroplan? frågade Olle Nordberg på sin engagerade föreläsning för ett trettiotal svensklärare via Zoom, på kvällen den 21 april.

Redan på Aristoteles tid visste vi att kultur och konst måste vara delar av vårt liv, och att det ”episka behovet” är så grundläggande för oss människor, förklarade Olle Nordberg. Ändå är skönlitteraturen undanträngd och behöver argumenteras för i dagens skolsystem, där lärare styrs mot att fokusera på det mätbara.

Enligt Olle Nordberg räcker inte de vanligaste argumenten för skönlitterär läsning för att övertyga eleverna om dess betydelse, exempelvis att elever lär sig nya ord. Förklaringar om vad litteratur kan ge finns snarare i elevernas egna svar på frågor om upplevelser av skönlitterär läsning.

Intervjuat elever om läsupplevelsen
Elever som Olle Nordberg har intervjuat, i samband med sitt forskningsprojekt om litteraturens roll i undervisningen, har sagt att krig i en skönlitterär bok upplevs som mer ”verkligt” än verklighetens krig i historieböckerna. Elever beskriver att de kliver in i en annan värld, får större förståelse för både varandra och olika kulturella uttryck och ståndpunkter.

Om lärare planerar sina lektioner utifrån vad som kan bedömas, kan skönlitteraturens magi och kraft ”dödas” av lässtrategier och analysfrågor.

– Bästa formen av analys är att utgå från en stark läsupplevelse. Det får vara svårtolkat ibland. Det är inte alltid lätt att bryta ner saker och förklara.

Tips till svensklärare
Olle Nordberg avslutade sin föreläsning med några punkter om vad svensklärare behöver tänka på utifrån sina forskningsresultat (se bild). Han berättade också att Skolverket har visat stort intresse för hans forskning, och att det finns hopp om att litteraturen i framtiden kan få större utrymme även i grundskolans läroplan (inte bara i gymnasiets och förskolans läroplaner, där litteratur finns med i högre utsträckning).

Föreläsningen av Olle Nordberg var en del av Svensklärarföreningens årsmöte. I nästa nummer av tidningen Svenskläraren, recenseras Olle Nordbergs nya bok ”Litteraturdidaktik – teori, praktik, relevans, potential” (Liber 2020). Klicka här för att gå med i föreningen och få tidningen.

Styrelseledamöter valdes om
Årsmötet fattade även beslut om föreningens verksamhetsberättelse för 2020, beviljade styrelsen ansvarsfrihet och tre styrelseledamöter valdes om för ytterligare fyra år i styrelsen: Nils Larsson, ordförande, Anna Nordenstam, ledamot och Jenny Edvardsson, ledamot.

Enikö Arnell-Szurkos

Relaterat