top of page
  • ulrika01

Didafiktion och ny styrelse på föreningens digitala årsmöte

Svensklärarföreningen har haft årsmöte och valt ny styrelse, presenterat dystra siffror, en digital ambition och hopp om förnyat Nordspråkssamarbete. Dessutom föreläste litteraturvetaren Karl Ågerup om hur ”didafiktion” skapar både kunskap och läsupplevelse hos gymnasister.


Didafiktion är ett begrepp Karl Ågerup säger sig ha hittat på för att ringa i en litteraturgenre:

– Det fattades ett ord för en typ av roman där en historisk händelse, eller en historisk person, är helt centrala för den fiktiva berättelsen, inledde han sitt föredrag som tog vid när själva beslutsdelen av årsmötet var avklarad.


Karl Ågerup är litteraturvetare vid Örebro universitet och berättade som sitt projekt med interkulturell fiktionsläsning på gymnasiet. I ett lärarsamarbete fick fyra gymnasieklasser i olika delar av landet läsa Yasmina Khadras roman ”Sirenerna i Bagdad” (2006) som handlar om en ung irakiers radikalisering. Författarnamnet är en pseudonym för den algeriske yrkesmilitären Mohammed Moulessehoul, bosatt i Frankrike.

–  Didafiktion är en realistisk roman med didaktiska inslag. Det samhällsengagerade och etiska spelet är centralt, men inte överordnat som i en tesroman. Det finns ett erbjudande, men inte ett krav, på att boken kan lära en fakta. Den finns. Men boken kan läsas som en ren roman också, förklarade Karl Ågerup.


Enkäter med de knappt 100 eleverna efter läsningen visade att de hade lätt att leva sig in i romanen och – vilket var vad Karl Ågerup ville undersöka – tyckte att de lärde sig mer om situationen i Mellanöstern och hur det kan komma sig att unga människor radikaliseras till terrorister.

Intervjuer med lärarna efteråt visade att de såg boken som ett bra underlag, flera hade samarbetat med lärare i samhällskunskap och psykologi.

 

Svensklärarföreningens årsmöte ägde som tidigare rum på Zoom, så att medlemmar från olika delar av landet kan delta. När 2023 var slut hade föreningen 1630 medlemmar, vilket är färre än förra året. Föreningen fick i slutet av förra året en ny hemsida vilken, tillsammans med föreningens facebook-grupp, varit ett bra verktyg för att rekrytera nya medlemmar. Facebook-gruppen hade i slutet av 2023 cirka 5000 medlemmar. Svensklärarföreningens X-konto hade vid samma tid drygt 700 följare och vårt

Instagramkonto lika många.

Medlemsavgiften i föreningen höjdes något under året till 320 kronor, och

160 kronor för studerande och pensionärer.


Den nya webbsidan, som blev klar i november, ger föreningen möjlighet att digitalisera hela sitt arkiv av Svenskläraren (sedan 1956) och tidskriften SLÅ (sedan 1912) så att medlemmar och andra kan läsa dem digitalt. Samtidigt har satsningen inneburit stora kostnader för föreningen, vilket tillsammans med en sämre annonsutveckling och lägre intäkter från medlemsavgifter ger föreningen ett minusresultat på 133 800 kronor för 2023. Det kan jämföras med 2022 när föreningen gjorde en liten vinst på drygt 3 000 kronor.


Att Nordiska ministerrådet drog in finansieringen till Nordspråksamarbetet gör att det i år inte blir någon gemensam sommarkurs. Men, enligt Nils Larsson, en av föreningens representanter i Nordspråk samt föreningens ordförande, finns hopp om nya pengar att söka för samarbetets verksamhet framöver.


Till nya ledamöter i styrelsen valdes: Olle Norberg, Yvonne Hallesson och Katarina Lycken Rüter. Avgående styrelseledamöter tackades av: Ulrika Nemeth, Helen Winzell och Suzanne Parmenius- Swärd.

Till valberedning för de kommande 2 åren valdes: Maritha Johansson, Kristina Magnér och Suzanne Parmenius- Swärd.

Comentarios


bottom of page