top of page
  • ulrika01

Regeringens nya råd ska öka läsningen i Sverige

Regeringens nya läsråd, Ett läsande land, har dragit i gång sitt arbete. Det första mötet hölls på Rosenbad i förra veckan.


Till fruktcocktail, kaffe och småkakor samlades de 17 ledamöterna från civilsamhället, näringslivet och akademin som ska ge regeringen råd om hur vi kan öka läsförmågan i Sverige.

– Vi var nyfikna på varandra och sprängfyllda med lägesbeskrivningar och idéer vi ville förmedla, skriver ledamoten Patrik Hadenius, språkvetare och utredare för ett språkmuseum, i sitt nyhetsbrev Språkbrevet som du kan läsa här:

Både skolminister Lotta Edling och kulturminister Parisa Liljestrand inledde mötet:

– Svenska elevers läsförståelse sjunker och över 20 procent i grundskolan kan inte läsa ordentligt. För att vända den här allvarliga utvecklingen satsar regeringen bland annat på fler böcker i skolan, mindre skärmtid och bemannade skolbibliotek. Men det kommer också behövas insatser utanför skolans värld för att vi återigen ska bli ett läsande land och därför tar vi nu initiativ till det här rådet, säger skolminister Lotta Edholm, enligt regeringens pressmeddelande.  


– Stärkt läs- och skrivförmåga är en framtidsfråga för vårt land. Medborgare som läser och som äger språket, är ett fundament för en fungerande demokrati. Det är också helt avgörande för att vi ska kunna vara en innovativ och konkurrenskraftig kunskapsnation. Därför behövs en kraftsamling från alla sektorer i samhället. I Sverige har vi en stolt historia av att lösa stora samhällsproblem tillsammans - staten och näringslivet, akademin och civilsamhället. Nu behöver vi göra det igen och jag är glad över den stora uppslutningen till att delta i rådet, fortsatte kulturminister Parisa Liljestrand.  

 

Sedan fick ledamöterna introducera sig själva och sina tankar på hur man kan öka läsningen i Sverige.

I Språkbrevet lyfter Patrik Hadenius ett par axplock av deltagarnas inspel. Bland annat berättade Handelshögskolans rektor, Lars Strannegård, om lärosätets nya satsning på läsecirklar och kulturkurser. Medicinprofessor Martin Ingvar var arg för att vi vet så mycket och gör så lite. Linda Fälth, professor i pedagogik från Linnéuniversitet, höll med och vittnade om bristfällig lärarutbildning när det gäller läsinlärning.

Julia Agha, vd på Alkompis, som ger ut nyheter på arabiska, pratade om hur språken snarare hjälper varandra än konkurrerar. Själv lyfte Hadenius, som har en bakgrund som förlagschef på Norstedts, vikten av att berätta om den litteratur som ges ut.

 

Rådet består av:

Ahmed Abdirahman, Järvaveckan

Julia Agha, Alkompis

Stefan Bergh, Riksidrottsförbundet

Mia Brunell Livfors, Axel Johnson AB

Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet

Linda Fälth, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Patrik Hadenius, Språkmuseet

Sven Hagströmer, Creades

Joel Hellermark, Sana Labs

Martin Ingvar, professor i neurofysiologi och integrativ medicin, Karolinska institutet

Sofia Norén, Legilexi

Elisabet Reslegård, Läsrörelsen

Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsen

Kristina Stenvinkel, Erling-Perssons stiftelse

Lars Strannegård, Handelshögskolan

En representant från Wallenbergstiftelserna

Comments


bottom of page