top of page
  • Nils Larsson

Svensklärarföreningens nya webbplats

Välkommen till Svensklärarföreningens nya webbplats! Den har genomgått en strukturell förändring och fått ett nytt ansikte. En del nya funktioner har också lagts till. Den största förbättringen handlar om att Svenskläraren och SLÅ nu finns att läsa digitalt som PDF. Svensklärarföreningen tillgängliggör nu delar av arkivet för alla besökare och för medlemmar kommer de senaste publikationerna finnas tillgängliga för nedladdning.


Svensklärarföreningen vill också synliggöra alla uppdrag som föreningen är involverade i på ett eller annat sätt. Förhoppningen är att fler vill engagera sig i frågor som rör svenskämnet och bli medlemmar i Sveriges äldsta ämnesförening!


Nils Larsson, ordförande Svensklärarföreningen

Kommentare


bottom of page