Vid flertalet tillfällen under senvåren har Svensklärarföreningen blivit kontaktad av Skolverket kring olika skolfrågor. Terminens sista fråga rörde timplaner för grundskolan. 

Den 10 juni var det dags för digitalt samråd angående timplaner för grundskolanTill samrådet var alla ämneslärarföreningar kallade, varav åtta deltog. Svensklärarföreningen representerades genom styrelseledamot Jenny Edvardsson. Samrådet inleddes med att Skolverkets representanter, Roger Persson, Mattias Ludvigsson och Malin Jondell-Assbring presenterade uppdraget, en översyn av timplaner för grundskolan.

Jondell-Assbring hade ett särskilt fokus på språkvalet i årskurs sex, något hon kort redogjorde för. Mötet handlade därefter om följande tre punkter, där de olika ämneslärarföreningarna fick möjlighet att komma med inspel:

  • Förhållandet mellan undervisningstid och centralt innehåll i olika ämnen
  • Elevens val
  • Språkämnena: moderna språk, modersmål, nationella minoritetsspråk och teckenspråk i grundskolans och gymnasieskolans skolformer

Skolverket kommer att fortsätta sin översyn om timplaner för grundskolan och under hösten väntar bland annat elevintervjuer. Senast den 31 mars 2021 ska Skolverket redovisa sitt svar till regeringen (Utbildningsdepartementet). För vidare information, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/timplanerna-ska-ses-over/

Jenny Edvardsson, styrelseledamot i Svensklärarföreningen

Relaterat