Skolverket förbereder för ett eventuellt införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan och i detta syfte blev Svensklärarföreningen i slutet av maj kontaktad av Cecilia Hågemark, undervisningsråd på Skolverket. 

Skolverket önskade få in uppgifter om hur föreningen och dess medlemmar uppfattar dagens ämnesplaner i svenska på gymnasiet. Jenny Edvardsson, verksam som gymnasielärare och ledamot i Svensklärarföreningen, utsågs till föreningens representant. Ett urval av föreningens medlemmar fick lämna sina synpunkter och dessa framförde sedan Edvardsson under ett samtal med Hågemark i början av juni. Nu återstår att se om Skolverket får i uppdrag att ta fram ämnesbetyg. I så fall kommer Svensklärarföreningen och dess medlemmar att få möjlighet att komma med inspel och synpunkter.

Jenny Edvardsson, styrelseledamot Svensklärarföreningen

Relaterat