SLA 2015 cover2Världen är i rörelse. Människa möter människa. I svenskklassrum skapas mening när människor med olika bakgrunder tar del av varandras och andras röster genom språk och litteratur. Är svenska ett inkluderande ämne? Hur ser det svenskämne ut som kan möta samhällets och alla individers behov på bästa sätt? I SLÅ 2015 förs diskussioner som berör olika aspekter av svenska som ett inkluderande ämne.

Relaterat