Läsning av skönlitteratur, kunskap om språk och mänsklig kommunikation är områden som är ständigt aktuella för en svensklärare. I svenskämnet finns även de estetiska värdena som skönhet, passion och kreativitet alltid närvarande. Ibland görs det estetitiska förhållningssättet till skönlitteratur och elevers eget skapande tydligt, men alltför ofta kan det ligga dolt på grund av den tekniska rationalitet som svenskämnet idag kan präglas av. Har kreativitet, skönhet, passion och de estetiska värdena en plats i dagens svenskämne och hur påverkas lärande och språkutveckling av det i så fall? Volymen innehåller tio artiklar som alla på olika sätt berör svenskämnet som ett estetiskt ämne.

Innehåll

Det ser så fult ut – det estetiska argumentet i svensk språkvård
Maria Bylin

Hedda Gablers dans med Eminem i klasserommet
Øystein Gilje

Liten insats, stor utväxling – dagens dikt som stående inslag i svenskundervisningen
Katarina Lycken Rüter

Litteraturläsning för livet eller skolan?
Bengt-Göran Martinsson

Estetisk läsning av skönlitteratur. Om fokus på form eller upplevelse.
Eva Nilsson

Undervisning i ordkonst – att stärka barns och ungas uttrycksförmåga genom fantasi och skaparglädje
Katarina von Numers Ekman

Den passionerade läsaren i litteraturen – två exempel och några didaktiska reflektioner
Magnus Persson

”Vad är grejen med Strindberg?” – om August Strindberg i utbildningsradions program
Stina-Karin Skillermark

”Men öppna den, och den ska sjunga för dig” – om det estetiska i bilderboken
Eva Söderberg

”Vänta, jag ska bara rita det först” – om vikten av att få erövra och använda olika uttryckssätt
Maria Söderling

Relaterat