Svensklärarföreningens årsskrift 2018 tar sin utgångspunkt i den allt viktigare debatten om digitaliseringen av skolan och särskilt svenskämnet. I denna volym presenteras tolv texter som på olika sätt rör det som vardagligt kallas digitalisering av skolan och svenskämnet – det digitala och multimodala. Innehållet rör både teoretiska och praktiknära aspekter.

Det finns många utmaningar i svenskämnet när det kommer till digitalisering och multimodalitet men det finns också spännande möjligheter som öppnar för ett dynamiskt svenskämne som inte gör avkall på möjligheten till alla elevers lärande genom språk och litteratur.

Innehållsförteckning:

Inledning

Del 1: Digitalt perspektiv.

Litteratur i kodens tid – om skrivandet, läsandet och det digitala. Av Jesper Olsson.

Röster om den kommersiella ljudboken i Sverige. Av Julia Pennlert.

Kärlek och galenskap – intertextualitet i Anne på Grönkulla och Batman som textuniversum. Av Stefan Lundström och Anette Svensson.

Från läroböcker till digitala läromedel – nio frågor på vägen. Av Björn Sjödén.

Att designa undervisning för digital literacyundervisning och multimodal bedömning. Av Linna Stenliden.

Digitala kompetenser i svenskämnet – tendenser i den reviderade läroplanen. Av Sylvana Sofkova Hashemi, Anna-Lena Godhe och Petra Magnusson.

Del 2: Digital praktik.

Novell och film i svenskämnets medieekologi – resultat från en empirisk undersökning. Av Simon Wessbo.

Plattor och appar i förskolan – utmaningar och didaktiska konsekvenser. Av Malin Nilsen.

”Den heliga” skönlitteraturen och det uppkopplade klassrummet. Av Christina Olin-Scheller och Marie Tanner.

Jag skriver dina ord. Av Jenny Edvardsson.

Avatarer i litteraturundervisningen. Av Stina Thunberg.

Att förhandla om tolkningar – ungdomars filmskapande tolkningsarbete av poesi. Av Heidi Höglund.

SLÅ ingår i medlemskapet i Svensklärarföreningen. Är du inte medlem? Klicka på länken Bli medlem

Föregående artikel

Fortbildningsdag i Malung

Relaterat