Svenskämnets framtid, Färöarna och Facebook

Svenskämnets framtid diskuteras, nästa sommarkurs planeras på Färöarna och föreningen stänger sin Facebookgrupp. Nils Larsson, Svensklärarföreningens ordförande, ser fram emot en arbetsintensiv höst.

Nils Larsson, som deltog på Nordisk språkkonferens och höstkurs i Finland, berättar att Nordspråk har börjat planera för nästa sommarkurs, som kommer att äga rum på Färöarna i juli 2022.
– Det kommer att bli en intressant konferens med många författare, på en exotisk plats. Temat kommer att vara “Ö” och det passar ju bra, säger Nils Larsson. 

   I början av oktober är det också dags för ett möte på Skolverket om en “bred översyn av svenskämnena”. 
Vad innebär det?

– Det är ett möte som kommer att handla om framtiden för våra två ämnen, svenska och svenska som andraspråk. Vi återkommer naturligtvis till detta och är glada över att Svensklärarföreningen alltid bjuds in till de möten där svenskämnet diskuteras.

Facebookgruppen stängs
Svensklärarföreningen planerar vidare för stängning av sin Facebookgrupp för icke-medlemmar. Gruppen, som har över 16 000 medlemmar, är ett populärt diskussionsforum om svenskämnet. Men tongångarna har bitvis varit hårda, gruppen har varit attraktiv för marknadsföring utfrån och tar lång tid att administerera i nuvarande form.

–  Vi önskar att det blir en fortsatt stor grupp för våra medlemmar, men mer hanterbar och vänligare i tonen. För dem som inte är medlemmar men vill vara kvar, finns ett förmånligt medlemserbjudande på vår hemsida just nu.

Enikö Arnell-Szurkos

Relaterat