Svenskläraren får ny form och innehåll

Snart är det dags att göra om tidningen Svenskläraren. Föreningens medlemmar är välkomna att på olika sätt bidra till tidningens fortsatta utveckling.

Svenskläraren har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1912,  då Svensklärarföreningen startade. Den har hunnit göras om och förnyas flera gånger – och nu har det blivit dags igen. De nya digitala medievanorna behöver även tidningen ta hänsyn till, och vi kommer därför vara mer aktiva i det digitala flödet där ni svensklärare finns. 

Främst handlar det om att oftare uppdatera den här webbsidan och bjuda in till mer dialog i våra sociala medier.

Men vi håller också kvar vid papperstidningen, som både redaktionen och många läsare gillar. Minst tre nummer per år, varav ett tjockare dubbelnummer, ska även fortsättningsvis dimpa ner i era brevlådor om ni är medlemmar i Svensklärarföreningen. 

Tanken är att tidningen ska ge en fördjupning i svenskämnet med hjälp av forskning, ge kollegialt stöd genom tips från andra svensklärare, ge inspiration och uppmuntra diskussion.  

Enkät och läsarpanel
Senare i vår kommer alla medlemmar få en enkät om tidningen, med frågor om hur ni skulle vilja forma er framtida tidning. Förhoppningsvis deltar många och vill påverka processen framåt.

Redaktionens förhoppning är även att ha en läsarpanel till tidningen på cirka 10-15 lärare, som kan ses en gång per termin, fysiskt eller digitalt, och diskutera senaste numret, samt komma med tips och idéer till kommande nummer. Mejla till red@svensklararen.se, eller skicka meddelande på tidningens Facebooksida, om du är intresserad av att vara med.

Enikö Arnell-Szurkos

Relaterat