Svenskläraren om ”Gräns”

Det nya numret av Svenskläraren har tema ”Gräns”. Det handlar om gränser i relationen mellan lärare och elever, om förflyttade gränser i och med sociala medier, om gränser i berättelser och mycket annat.

Här på vår hemsidan har vi dels publicerat temainledningen ”Gränser i rörelse och gränser som inte får rubbas” som är skriven av Svenskärarföreningens kassör Ulrika Nemeth och dels artikeln ”Berättelsens möjligheter, utmaningar och gränser” av Suzanne Parmenius-Swärd.

Carl-Magnus Höglund

Relaterat