Svensklärarpriset 2021 går till…

Vi i Svensklärarföreningen är mycket glada över att kunna meddela att följande personer får motta Svenska Akademiens svensklärarpris 2021:

Anna Bergqvist, Blackebergs gymnasium, Stockholm
Annika Brogren, Sannarpsgymnasiet, Halmstad
Stefan Ljungdahl, Enbacksskolan, Stockholm
Åsa Wedberg, Sven Eriksonsgymnasiet, Borås

Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera. Priset instiftades 1987 och skall tilldelas lärare ”som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”. Dessutom tilldelas de skolor där pristagarna arbetar 30 000 kronor vardera. Detta är avsett att stärka svenskämnet och uppmuntra elever och lärare på skolan.

Svensklärarföreningen samarbetar med Svenska Akademien i arbetet med att utse pristagare till detta pris, och vi är mycket glada och stolta över att få vara med i detta arbete. Stort grattis till pristagarna!

Nils Larsson
ordförande i Svensklärarföreningen

Du hittar intervjuer med pristagarna här:
Anna Bergqvist: ”Jag får en kick av litteratursamtal”
Annika Brogren: ”Valet av svenska var inte givet”
Stefan Ljungdahl: ”Jag försöker vara tydlig i mitt ledarskap”
Åsa Wedberg: ”Brinner för alla elevers rätt till god utbildning”

Relaterat