Svensklärarpriset delades ut

Maria Green, Therese Linnér och Agneta Nyström. Det är årets mottagare av Svensklärarpriset som delades i Svenska Akademiens monter på Bokmässan.

– Jag vill tacka er för att ni finns och för er fantastiska gärning, sa Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius när hon delade ut diplom och blommor till de tre vinnarna.

Innan utdelningen intervjuades de pristagarna. Agneta Nyström är lärare på mellanstadiet i Hemängsskolan i Södra Sunderbyn, Luleå kommun. Hon arbetar bland annat aktivt med högläsning.

– Klassen skapar gemensamma minnen när vi läser tillsammans. För mig är litteraturen en bas för undervisningen i alla ämnen, som mellanstadielärare har jag eleverna i flera ämnen och kan använda litteraturen då.

Hon har också varit med att utveckla skolans bibliotek och sett till att det hamnat mitt i skollokalerna.

– Biblioteket ska vara skolans hjärta.

Therese Linnér är också mellanstadielärare, fast på Bäckaslövskolan i Växjö. Även hon arbetar med litteratur, språkutveckling och skrivande i alla ämnen. Dessutom har hon utvecklat en blogg för klassen där mycket av skrivarbetet sker.

– Det är ett sätt att göra klassrummet synligt för fler än oss. Samtidigt får eleverna riktiga mottagare för det de skriver.

Maria Green är gymnasielärare i bland annat i svenska och litterär gestaltning vid Malmö latinskola. Hon valde att citera Lennart Hellsing för att påvisas litteraturens möjligheter i undervisning:

”Böcker ska blänka som solar och skimra som tomtebloss.
Medan vi läser böckerna, läser böckerna oss.
Kan böckerna läsa människor?
Det kan de förstås!
Hur skulle de annars veta allting om oss?”

– Jag tror att man även på gymnasiet kan använda skönlitteratur i många ämnen för att öka förståelsen hos eleverna, sa Maria Green.

Svensklärarpriset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera. Dessutom får skolorna 30 000 kronor vardera som ska användas till svenskundervisningen.

Längre intervjuer med pristagarna kommer i nästa nummer av Svenskläraren.

Relaterat