Skärmavbild 2016-02-05 kl. 09.52.42Skolinspektionen riktar kritik mot läs- och skrivundervisningen på mellanstadiet. De har granskat 34 slumpmässigt utvalda skolor och funnit att det finns stora skillnader mellan olika skolor och även mellan enskilda lärare.

Framför allt kritiseras stödet från lärare. För även om många skolor har bra material får eleverna arbeta för mycket på egen hand. Skolinspektionen skriver: ”Eleverna läser kanske mycket, men utan att läraren vare sig leder eller stödjer samtal där eleverna får resonera om texterna för att fördjupa sin förståelse. Eleverna får inte heller tillräcklig vägledning i att bearbeta sina egna texter. Därmed begränsas också elevernas möjligheter att tillägna sig strategier inför fortsatt läsande och skrivande.”

– Det är viktigt att lärarna aktivt vägleder eleverna så att de kan fördjupa sin förståelse för texterna, säger Helén Ängmo, tillförordnad generaldirektör för Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

På de skolor där undervisningen är bra har man skapat en gemensam inriktning för läs- och skrivundervisningen. Skolledningen ser till att det finns lärare som driver arbetet framåt och det genomförs också fortbildning och kollegialt lärande.

Föregående artikel

Försenade inbetalningskort

Relaterat