Drama skapar minnen för livet Vi lever idag stora delar av våra liv i mötet mellan våra hjärnor och olika...

Barns och ungas upplevelser av teater skiljer sig från vuxenvärldens intentioner. Men samtidigt lär elever sig att anpassa sig efter skolans krav. Mångfacetterade upplevelser riskerar att reduceras till ett facit med rätt eller fel.