Jag fick inte det svenska språket av mina föräldrar. Jag fick det av mina svensklärare. Den första...