Den nordiska språkgemenskapen har en lång historia. Den är både folkligt och politiskt förankrad. Lärares...