Jonas Johansson, Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid...