Anders Öhman Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Gleerups (2015)