Lena Kjersén Edman tycker att det ska finnas en litteraturkanon för barn- och ungdomar upp till 15 år. Men den...