Titel: Meningsskapandets möjligheter. Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan Av: Petra Magnusson Disputation: 2014-10-17 Högskola: Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Högskola