Monica Reichenberg, professor emerita vid Göteborgs universitet, lyfter fram två framgångsfaktorer vid...