Skolan ska vara kompensatorisk. Men i realiteten är det tvärtom. Skolan snarare förstärker än minskar...