Jag brukade fråga mina elever om de tyckte att jag som lärare hade makt över dem och hur de i sådana fall...