År 2012 har Svensklärarföreningen funnits i 100 år. Med anledning av detta är årets SLÅ fylld av artiklar...