Föreläsarna Maritha Johansson, Helen Winzell och Suzanne Parmenius Swärd får presentkassar av Ann Löwbeer och Nils Larsson (i mitten).

Föreläsarna Maritha Johansson, Helen Winzell och Suzanne Parmenius Swärd får presentkassar av Ann Löwbeer och Nils Larsson (i mitten).

Fredagen den 21 oktober samlades cirka 60 högstadie- och gymnasielärare i svenska på Polhemsskolan i Gävle för att lyssna på Helen Winzell, Maritha Johansson och Suzanne Parmenius Swärd.

Helen Winzells föreläsning handlade om hur vi kan stötta elevers skrivutveckling och vi lärare fick även testa flera av hennes övningar. I den andra föreläsningen delade Maritha Johansson med sig av resultat från sin avhandling och vi fick flera tips på hur vi kan arbeta med skönlitterära texter. Den avslutande föreläsningen stod Suzanne Parmenius Swärd för och den handlade om hur vi konkret kan jobba med närläsning.

Vi som deltog bjöds på en mycket intressant dag med både igenkänning och ny inspiration. Några röster från dagen:

– Studiedagen var väl anpassad för deltagarna och bjöd på både skratt och matnyttiga övningar. Mer sådant, tack, säger Jenny Ryderborn.

– Stort tack för en mycket inspirerande dag med innehåll som var direkt riktat till vår undervisning. Underbart, säger Anna Kristoffersson.

– Roligt och relevant. Särskilt intressant var Maritha Johanssons jämförelse av svenska respektive franska ungdomars läsning av klassiker”, säger Anna Ericsson.

– Inspirerande föreläsare som gav ett nytt perspektiv på svenskundervisningen. Föredömligt arrangemang som helhet, säger Anders Lindqvist.

Text: Jeanette Lavigne

Relaterat